vtvnooitgedacht.nl

De vereniging

De vereniging bestaat sinds 1914 en omvat nu 28 tuinen, achter elkaar gelegen in een strook en aan beide zijden begrensd door een sloot. Op het terrein staat alles in het teken van tuinieren. Behalve een loodsje zijn er geen gemeenschappelijke voorzieningen. Het complex is sinds enige jaren aangesloten op waterleiding en riool, maar een verblijfscultuur ontbreekt: de meeste leden wonen dichtbij en gaan ’s avonds (op de fiets) naar huis.

De gemeenschappelijke liefde voor tuinieren brengt op het complex een bont gezelschap Rotterdammers bijeen: hier hebben bijvoorbeeld de beeldende kunstenaar, trambestuurder, IT-er, huisvrouw en verpleeghuisarts hun eigen stukje grond.

Net zo verschillend als de eigenaren zijn de diverse tuinen. Hier vindt men de klassieke moestuin met de bekende rijen bonen en tomaten, natuurlijk de echte siertuin maar ook een gemengde tuin met lekker veel speelgras voor de kinderen en verder alles daar tussenin.

Het zal geen verbazing wekken dat Nooit Gedacht een lange wachtlijst van belangstellende tuinliefhebbers telt. Tijdens de jaarlijkse Verborgen Tuinendagen in juni trekt het complex dan ook de nodige belangstelling en nieuwe aanmeldingen voor de wachtlijst.

VTV Nooit Gedacht is aangesloten bij de Rotterdamse Bond voor Volkstuinders (RBvV) en maakt deel uit van de Tuinkring Kralingen-Crooswijk, een samenwerkingsverband van de vijf in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk gelegen volkstuincomplexen.

De plek

De strook langs de Laan van Nooitgedacht maakt deel uit van de bekende ‘groene buffer’ aan de oostzijde van Kralingen die via de Oude Plantage, het Arboretum, de Groene Wetering/Burgemeester Oudlaan naar de golfbaan en het Kralingse Bos loopt. De volkstuinen passen prima in het groene karakter van deze buffer.

De buren

De verhouding met de omwonenden, voornamelijk de bewoners van het Manegelaantje, Laan van Weltevreden, 's Gravenweg en de Tijs van Seventerstraat, is uitstekend. Omdat de meeste leden dichtbij wonen is er geen sprake van parkeerdruk of verkeersoverlast. Hoewel er wel eens een bewoner ’s avonds blijft, is van (geluids)overlast geen sprake.

Door het verzorgde aanzien– in 2007 werd het terrein uitgeroepen tot het op één na mooiste volkstuincomplex van Rotterdam – wordt Nooit Gedacht niet als een storend element in deze villawijk gezien maar als een goede buur.

Natuurwaarden

Met de uiterst gevarieerde plantengroei op het volkstuincomplex levert Nooit Gedacht zeker een bijdrage aan de natuurwaarde van dit gebied. Ecologisch en biologisch verantwoord tuinieren is hier namelijk de norm. Uiteraard strekt de liefde voor planten zich ook uit tot de aangrenzende sloot. Die vaart er zichtbaar wel bij.

Maatschappelijke betekenis

Volkstuinvereniging Nooit Gedacht huurt de grond voor de leden via de RBvV van de gemeente Rotterdam. Het onderhoud is een verantwoordelijkheid van de  gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling.

De gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk ziet de volkstuincomplexen als waardevolle aanvulling – parels -  op het stedelijk groen. Vroeger was de volkstuinder vaak de arbeider die op deze manier de kans kreeg om voordelig en gezond het huishoudbudget aan te vullen. 

Anno 2014 is de volkstuin ook een belangrijk middel om de stadsbewoners aan Rotterdam te binden.